Terugblik op de afgelopen 3 jaar

In 3 jaar tijd zijn we van een beschermende tent naar een compleet huis van 90 m² gegaan om EHS te beschermen en te ontvangen. Dit zijn 3 jaar van ontmoetingen, ontdekkingen en training. Iedereen komt met zijn leven en verhaal en probeert opnieuw contact te maken met mensen die hun problemen en uitsluiting delen. De verhalen zijn allemaal verschillend met één ding gemeen: EHS.
We kwamen in mei 2019 aan op dit kleine eiland van witte zone en we hadden de kans om veel projecten met min of meer succes te ontwikkelen. We kruisten paden met tientallen mensen die allemaal hetzelfde probleem hadden.

In deze tijden van oorlog, economische moeilijkheden en verschillende tragedies zijn we positief gebleven en hebben we verschillende projecten uitgevoerd die soms volkomen zinloos zijn. We begonnen met een beschermingstent (geschonken aan een Belgische vereniging), we bepantserden een camper en bouwden uiteindelijk een compleet huis gepantserd met ethergolven. Ondertussen organiseerden en organiseerden we de eerste internationale EHS-bijeenkomst in juni 2022. Elke dag ontvangen we nu aanvragen voor een verblijf voor
het gepantserde huis en we ontvangen mensen uit Nederland, België en Frankrijk voor een verblijf van minimaal 1 week met voorkeurstarieven voor leden van verschillende verenigingen. Deze verblijven zijn een gelegenheid voor het delen en zeer rijke uitwisselingen en wij danken u.
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op de volgende bijeenkomst of tijdens een verblijf bij ons: een plek om te wonen voor EHS.

Bilan de ces 3 dernières années

En l’espace de 3 ans, nous sommes passés d’une tente de protection à une maison complète de 90 m² pour protéger et recevoir des EHS. Ce sont 3 ans de rencontres, de découvertes et de formations. Chacun venant avec sa vie et son histoire et tentant de renouer des contacts avec des personnes partageant leur problématique et leur exclusion. Les histoires sont toutes différentes avec un point commun : l’EHS.
Nous sommes arrivés en mai 2019 dans ce petit ilot de zone blanche et nous y avons eu l’opportunité d’y développer de nombreux projets avec plus ou moins de succès. Nous y avons croisé les chemins de vie de dizaines de personnes qui avaient toutes la même problématique.

En ces périodes de guerre, de difficultés économiques et de drames divers, nous sommes restés positifs et avons mis en place différents projets parfois complètement insensés. Nous avons commencé avec une tente de protection (donnée à une association belge), nous avons blindé un motor-home et enfin construit une maison complète blindée aux ondes. Entretemps, nous avons organisé et accueilli le premier rassemblement international des EHS en juin 2022.
Chaque jour, nous recevons maintenant des demandes de séjour pour la maison blindée et nous recevons des personnes de Hollande, de Belgique et de France pour des séjours de minimum 1 semaine avec des tarifs préférentiels pour les membres de différentes associations. Ces séjours sont l’occasion de partages et d’échanges très riches et nous vous en remercions.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion du prochain rassemblement ou durant un séjour chez nous : un lieu de vie pour EHS.