Ontwikkeling van de activiteiten van de vereniging

In januari 2023 werd het idee geboren van een vereniging zonder winstoogmerk die een bepaald aantal EHS-diensten omvat. Deze zorg komt voort uit een groot aantal uitwisselingen met EHS sinds 2019. Afgezien van het fysieke leed veroorzaakt door de golven, zijn de behoefte aan advies, contacten en activiteiten de meest talrijke verzoeken die we hebben geïdentificeerd. Op medisch gebied kunnen we niets doen en de getuigenissen over de effectiviteit van behandelingen zijn zeer uiteenlopend, dus we zullen deze controverse niet aangaan.
Onze ervaring heeft ons echter in staat gesteld om beschermingsmiddelen te ontwikkelen en deze tegen lagere kosten te implementeren. Het is deze ervaring waarvan we willen dat u profiteert op een plek die beschermd is tegen de ether.

Of het nu gaat om tijdelijke huisvesting, voor de realisatie van uw beveiligingen of het gebruik van meetapparatuur of gewoon om activiteiten met andere mensen te delen, wij proberen u oplossingen te bieden. Ik kijk ernaar uit om onze plek van leven weg van de golven met u te delen.

Développement des activités de l’asbl

En janvier 2023, l’idée d’une ASBL servant à englober un certain nombre de services aux EHS est née. Ce souci a pour origine un grand nombre d’échanges avec des EHS depuis 2019. En dehors de la souffrance physique engendrée par les ondes, des besoins de conseils, de contacts et d’activités sont les plus nombreuses demandes que nous avons identifiées. Dans le domaine médical, nous ne pouvons rien et les témoignages sur l’efficacité des traitements sont trop divergents donc nous n’entrerons pas dans cette polémique.
Cependant, notre expérience, nous a permis de développer des moyens de protection et de les mettre en œuvre à moindre coût. C’est de cette expérience que nous voudrions vous faire bénéficier dans un lieu protégé des ondes.

Que ce soit pour du logement temporaire, pour la réalisation de vos protections ou de l’utilisation d’appareils de mesure ou encore simplement partager des activités avec d’autres personnes, nous tenterons de vous apporter des solutions. Au plaisir de partager avec vous notre lieu de vie à l’abri des ondes.