Antigolf rolstoel

Omdat de eindejaarsfeesten geen deel uitmaken van onze kalender, kunnen we deze dagen van populaire jubel net zo goed wijden aan het perfectioneren van onze anti-golfzitting en het opheffen van een hoek van de sluier. We hadden het project thuis willen testen, maar vanwege het ontbreken van een bron van blootstelling in een wit gebied, waren de resultaten niet significant. Dus verhuisden we de gloednieuwe baby naar het huis beschermd tegen de golven. Nieuwe teleurstelling, de plaats was opnieuw niet bevorderlijk voor dit soort tests. Door onszelf te willen beschermen, kunnen we geen plek meer vinden om onze tests te doen.
Een welwillende buurman en zeer goed uitgerust in elektromagnetische vervuiling, opende zijn deuren voor ons en we konden in het echte leven de effectiviteit van onze stoel met wielen testen. Om onder het beschermende canvas te meten, hebben we verschillende apparaten gebruikt die ervoor zorgden om eerst te meten zonder de bescherming om te kunnen vergelijken.

De gebruikte stof beschermt niet 100% tegen alle elektromagnetische vervuiling omdat we hebben gekozen voor een stof die een bepaald zicht naar buiten mogelijk maakt en enkele uren draaglijk is. Laten we niet vergeten dat het doel is om de stoel in een vergaderruimte te plaatsen om een training bij te wonen. Je verbeelding over deze toekomstige toepassingen zal de rest doen.

De test is overtuigend en we kijken ernaar uit om op de eerste trainingsdag te zijn om de effectiviteit ervan te valideren en vooral om de hoofden van de deelnemers en de trainer te zien.  2023 kent een vliegende start. Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen.

Chaise roulante anti-ondes

Comme les fêtes de fin d’année ne font pas partie de notre calendrier, autant consacrer ces jours de liesse populaire à perfectionner notre siège anti-ondes et lever un coin du voile. Nous avions voulu tester le projet chez nous, mais faute de source d’exposition dans une zone blanche, les résultats n’étaient pas significatifs. Nous avons donc déplacé le bébé tout neuf dans la maison protégée des ondes. Nouvelle déception, l’endroit n’était de nouveau pas propice à ce genre de test. A force de vouloir se protéger, on ne trouve plus d’endroit pour faire nos tests.
Un voisin bienveillant et très bien équipé en pollution électromagnétique, nous a ouvert ses portes et nous avons pu tester en vrai l’efficacité de notre chaise à roulettes. Pour mesurer sous la toile de protection, nous avons utilisé divers appareils en ayant soin de mesurer d’abord sans la protection afin de pouvoir comparer.

Le tissu utilisé ne protège pas à 100 % de toute la pollution électromagnétique car nous avons opté pour un tissu qui autorise une certaine vision à l’extérieur et est supportable durant plusieurs heures. N’oublions pas que l’objectif est de placet la chaise dans une salle de réunion pour assister à une formation. Votre imagination sus ces futures usages fera le reste.

Le test est probant et nous avons hâte d’être au premier jour de formation pour valider son efficacité et surtout voir la tête des participants et du formateur. 2023, démarre sur les chapeaux de roue. Bonne année à tous.