De derde versie

De stoel voor EHS is in zijn3e versie. Eerst werd het aangepast aan een tuinstoel, vervolgens werd het op een schone standaard gemonteerd en ten slotte aangepast aan een rolstoel voor gehandicapten. Het geheel is telkens voorzien van een beschermende sluier die de zittende persoon omringt. Met deze stoel kon mijn vrouw deelnemen aan een training in een vergaderruimte met WIFI, mobiele telefoons en een antenne in de buurt.

Morgen zal de voortschrijdende versie ons naar het Europees Parlement vergezellen om ons in staat te stellen de workshop bij te wonen die door de europarlementariër Michèle Rivasi is georganiseerd. Deelnemers aan de conferentie zijn talrijk en vertegenwoordigen verschillende landen. Het is een grote organisatie en een initiatief dat als EHS kan worden verwelkomd. Dat is niet eenvoudig te organiseren, zeker niet met de stakingen in Frankrijk. Grote moeilijke dag voor een EHS in perspectief. Hopelijk maakt dit initiatief het onzichtbare zichtbaarder.

La troisième version

La chaise pour EHS est à sa 3ème version. Tout d’abord elle a été adaptée sur une chaise de jardin, ensuite elle est montée sur un support propre et enfin elle s’est adaptée à un fauteuil roulant pour personne handicapée. Le tout est à chaque fois équipé d’un voile de protection qui entoure la personne assise. Cette chaise a permis à mon épouse de participer à une formation dans une salle de réunion avec du WIFI, des GSM et une antenne à proximité.

Demain, c’est la version roulante qui nous accompagnera au Parlement européen pour nous permettre d’assister au Workshop organisé par la Députée européenne, Michèle Rivasi. Les participants aux conférences sont nombreux et représentent différents pays. C’est une grosse organisation et une initiative que l’on peut saluer en tant que EHS. Ce n’est pas facile à organiser surtout avec les grèves en France. Grosse journée éprouvante pour un EHS en perspective. Espérons que cette initiative rendra les invisibles plus visibles.