Het vertragingseffect

De ervaring van de worshop in het parlement op 7 februari op initiatief van mevrouw Rivasi was zeer verhelderend over de verbluffende effecten van golven op het lichaam.  Ik werd persoonlijk beschermd in mijn magische stoel terwijl mijn vrouw me vergezelde zonder bescherming. Ik had geen effect na deze ervaring terwijl mijn vrouw de volgende dag volledig werd weggevaagd.

In het begin geloofde ik niet al te veel in het vertragingseffect dat de verschillende ehs die ik ontmoette me brachten  . Persoonlijk heb ik de neiging om meer directe fysieke effecten te voelen, maar ik realiseer me dat iedereen verschillende graden van latentie heeft. Dat is ook in die zin dat de provocerende studies  van Sciensano  geen echte wetenschappelijke waarde hebben. Het is daarom belangrijk om jezelf te allen tijde en op alle plaatsen te beschermen tegen EMV’s.

We volgen geen enkele behandeling en we leven zonder problemen op een plek die nu al 4 jaar bewaard is gebleven. Onze gevoeligheid voor golven is niet afgenomen, integendeel. Uitgaan, naar de stad gaan is een hoogvliegende oefening geworden en gelukkig kunnen we onszelf komen regenereren op een bewaard gebleven plek.

L’effet retard

L’expérience du worshop au parlement le 7 février à l’initiative de Madame Rivasi a été très éclairante sur les effets décalés des ondes sur l’organisme. J’étais personnellement protégé dans ma chaise magique alors que mon épouse m’accompagnait sans protection. Je n’ai eu aucun effet après cette expérience alors que mon épouse a été complètement anéantie le lendemain.

Au début, je ne croyais pas trop en l’effet retard que me rapportaient les différents ehs rencontrés. Personnellement, j’ai plus tendance à ressentir des effets physiques immédiats mais je me rends compte que chacun a un degré de latence différent. Cet également en ce sens que les études de provocation de Sciensano n’ont pas réellement de valeur scientifique. Il est donc important de se préserver des CEM en tout temps et en tout lieu.

Nous ne suivons pas de traitement et nous vivons sans problème dans un endroit préservé depuis maintenant 4 ans. Notre susceptibilité aux ondes n’a pas diminué, au contraire. Sortir, aller en ville est devenu un exercice de haute voltige et heureusement que nous pouvons venir nous régénérer ensuite dans un lieu préservé.