SPENEN

We worden niet van de ene op de andere dag elektro-overgevoelig. Onze symptomen verdwijnen ook niet met een zwaai van een toverstaf en de benodigde tijd varieert van persoon tot persoon. We wisselen veel uit met de mensen die naar onze accommodatie komen, beschermd tegen de golven en de gevoelens variëren per persoon die wordt ontmoet. Persoonlijk, toen ik in mijn witte zone kwam, moest mijn lichaam de eerste paar dagen weer leren zich aan te passen en ik dacht dat ik gek werd. We komen dezelfde zorgen tegen bij elke ontgifting tot elke afhankelijkheid, met het verschil dat EHS geen medicijn is dat oorspronkelijk bedoeld was, maar vaak het resultaat van onvrijwillige blootstelling aan een overschot aan elektromagnetische velden met andere complicaties.

Onder de verzamelde getuigenissen, en ze worden talrijk, zijn de beschreven symptomen echt verschillend voor elk individu met echter een constante in vergelijking met een pathologie voorafgaand aan de EHS-symptomen, pathologie die meer versterkt lijkt te zijn. Aan de andere kant, wat in alle getuigenissen naar voren lijkt te komen, is de mentale verwarring en de moeilijkheid om iemands ideeën te organiseren. Op dit niveau zijn de getuigenissen convergent en herwinnen mensen snel hun luciditeit met minder blootstelling.

De EHS-kwestie presenteert ook een sterk gevoel van sociaal isolement dat altijd in alle gesprekken wordt gemeld.

Kortom, er is geen wonderpil, maar een lang werk van het in twijfel trekken van iemands waarden en manier van leven in een samenleving die de mens heeft uitgewist.

SEVRAGE

Nous ne devenons pas électro hypersensible du jour au lendemain. Nos symptômes ne disparaissent pas non plus d’un coup de baguette magique et le temps nécessaire est variable d’une personne à l’autre. Nous échangeons énormément avec les personnes qui viennent dans notre logement protégé des ondes et les ressentis varient à chaque personne rencontrée. Personnellement, quand je suis arrivé dans ma zone blanche, mon corps a du réapprendre à s’adapter dans les premiers jours et je croyais que je devenais fou. On rencontre les mêmes soucis à chaque désintoxication à une quelconque dépendance, à la différence que l’EHS n’est pas une drogue voulue à l’origine mais souvent le résultat d’une exposition involontaire à un surplus de champs électromagnétiques avec d’autres complications.

Parmi les témoignages récoltés, et ils deviennent nombreux, les symptômes décrits sont vraiment différents pour chaque individu avec cependant une constante par rapport à une pathologie antérieure aux symptômes EHS, pathologie qui semble être plus amplifiée. En revanche, ce qui semble revenir dans tous les témoignages, c’est la confusion mentale et la difficulté d’organiser ses idées. A ce niveau les témoignages sont convergents et les personnes retrouvent assez rapidement leur lucidité avec une exposition moindre.

La problématique EHS présente également un fort sentiment d’isolement social qui est à chaque fois relaté dans toutes les conversations.

En résumé, il n’y a pas de pilule miracle mais un long travail de remise en question de ses valeurs et de son mode de vie dans une société qui a oblitéré l’être humain.