Waar is de achteruitversnelling

Twee dames kwamen vorige week aan bij de antigolfaccommodatie, ze kwamen in tranen aan, hulpeloos uitgeput in het aangezicht van elektromagnetische vervuiling. Ze komen uit het noorden van Frankrijk, uit een beroemde toeristische regio. Hun omgeving is antennes, waaronder de beroemde nep 5 G, WIFI, lawaai en menigte.

Een week in het antigolfhuis komen doorbrengen, is je lichaam opnieuw verbinden met een gezonde elektromagnetische omgeving, met stilte en jezelf bevrijden van deze dagelijkse race om prestaties. Het is vooral om zijn koffers neer te zetten en zijn hersenen weer te laten leren functioneren. Dit is geen vakantie met extreme sensaties om ons te bewijzen dat we bestaan. Het is meer een soort zuiverende retraite om lichaam en geest weer in dezelfde omhulling van het leven te plaatsen.

Deze rust is niet voor iedereen geschikt en er is een echt verlangen nodig om uit een wereld van waanzin te komen om opnieuw contact te maken met jezelf. Maar het voelt zo goed, het is een geschenk aan onszelf.

De twee dames vertrokken stralend met projecten om hun oplossingen te vinden. Voor meer informatie over deze accommodatie kunt u terecht op onze website: een plek om te wonen voor ehs.

Où est la marche arrière

Deux dames sont arrivées dans le logement anti-ondes la semaine dernière, elles sont arrivées en larmes, épuisées impuissantes face à la pollution électromagnétique. Elles viennent du nord de la France, d’une région touristique réputée. Leur environnement, ce sont des antennes dont la fameuse fausse 5 G, du WIFI, du bruit et de la cohue.

Venir passer une semaine dans la maison anti-ondes, c’est reconnecter son corps avec un environnement électromagnétique sain, avec le silence et s’extirper de cette course quotidienne à la performance. C’est surtout déposer ses valises et permettre à son cerveau de réapprendre à fonctionner. Ce ne sont pas des vacances avec des sensations extrêmes pour nous prouver que nous existons. C’est plus une sorte de retraite purificatrice pour réinsérer l’esprit et le corps dans une même enveloppe de vie.

Ce calme ne convient pas à tout le monde et il faut un réel désir de sortir d’un monde de folie pour se reconnecter à soi. Mais cela fait énormément de bien, c’est un cadeau à nous-même.

Les deux dames sont reparties radieuses avec des projets à elles maintenant de trouver leurs solutions. Pour plus d’infos sur ce logement, vous pouvez consulter notre site : un lieu de vie pour ehs.