Vrij verkeer

New NASA Study Reveals Origin of Organic Matter in Apollo Lunar Samples by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Europa moest ons het vrije verkeer van goederen en personen toestaan.
Voor goederen, zoals cocaïne of wapens lijkt het goed, het werkt. Voor mensen zou het nodig zijn om de kopie te bekijken, omdat zelfs in eigen land de EHS niet langer kan circuleren om naar de winkel te gaan of gewoon om te lopen. Deze reflectie maak ik naar aanleiding van de verschillende mensen die zonder golven hun toevlucht komen zoeken in ons huis en die ons allemaal vertellen hoe moeilijk het is om toch te kunnen evolueren in een ultra-gedigitaliseerde omgeving. Hun huis wordt een echte martelkamer blootgesteld aan de WIFI van buren, DECT en antennes.

We hebben net de ontwikkeling afgerond van een module van 4 m² die een werkruimte of een rustplaats thuis moet beschermen. Deze module is een uitbreiding van onze eerdere oplossingen zoals de tent of de magische stoel. Deze module stelt ons in staat om conferenties te geven en zal « bunkerette » worden genoemd. Het is volledig verwijderbaar en transporteerbaar. De montage duurt slechts enkele minuten en biedt voldoende bescherming voor een luidspreker in een blootgestelde ruimte.

De inzet van middelen is nu essentieel voor overgevoelige elektromensen die vooral in stedelijke gebieden wonen.

La libre circulation

New NASA Study Reveals Origin of Organic Matter in Apollo Lunar Samples by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

L’Europe devait nous permettre la libre circulation des biens et des personnes.
Pour les biens, comme la cocaïne ou les armes cela semble ok, ça marche. Pour les personnes, il faudrait revoir la copie car même dans son propre pays, l’EHS n’arrive plus à circuler pour aller au magasin ou simplement se promener. Cette réflexion, je la fait suite aux diverses personnes qui viennent se réfugier dans notre maison sans ondes et qui toutes nous raconte leurs difficultés à encore pouvoir évoluer dans un environnement ultra-numérisé. Leur logement devient une véritable salle de torture exposé aux WIFI des voisins, des DECT et des antennes.

Nous venons de terminer la mise au point d’un module de 4 m² qui doit permettre de protéger un espace de travail ou un lieu de repos chez soi. Ce module est un prolongement de nos solutions précédentes comme la tente ou la chaise magique. Ce module devra nous permettre de sortir pour donner des conférences et se dénommera « bunkerette ». Il est entièrement démontable et transportable. L’assemblage ne prend que quelques minutes et il offre une protection suffisante pour un orateur dans une pièce exposée.

La mise en place de moyens est maintenant indispensable pour les personnes électro hypersensibles qui vivent principalement en milieu urbain.