2e bijeenkomst, sprekers (3)

De gevoelens die het meest gedeeld worden door EHS zijn die van isolatie, afwijzing en uitsluiting. De niet-erkenning van hun probleem in deze hyperverbonden wereld is dagelijks een echt probleem. Met het team van « mijn leven in vliegtuigmodus » https://www.mavieenmodeavion.com/ wilden we  door de bijeenkomst EHS laten samenkomen als onderdeel van de werelddag geïnitieerd door « Hearts of EHS » in Frankrijk.

Ons probleem is niet alleen Frans of Belgisch, het treft heel Europa en het Amerikaanse continent. In Europa staat een initiatief op het punt geboren te worden, het heet  » European for safe connection   » of ESC voor intimi. We hebben deze donderdagavond een belangrijke vergadering gehad met een dertigtal leden van deze ontluikende vereniging. We hebben al de gelegenheid gehad om enkele leden in het echt te ontmoeten tijdens de workshops georganiseerd door mevrouw Rivasi. We nodigden daarom  het « bestuur » uit om het Europese project te komen presenteren ter gelegenheid van de 2e bijeenkomst.

Zij zullen daarom zaterdagochtend sprekers zijn met een presentatie van het ESC-project. We hebben ook een feesttent voor hen gereserveerd voor zondag, zodat ze werkgroepen kunnen oprichten.

Deze informatie verbetert je EHS-leven niet dagelijks, daar zijn we ons van bewust, maar het brengt hoop voor evolutie in onze strijd tegen maatschappelijke waanideeën. Het is door onszelf te laten horen dat we erin zullen slagen de balans te doen doorslaan, maar daarvoor moeten we worden geholpen door uw acties en uw aanwezigheid in de voorgestelde initiatieven.

2éme rassemblement, les orateurs (3)

Les sentiments le plus partagé par les EHS sont ceux de l’isolement, du rejet et de l’exclusion. La non-reconnaissance de leur problématique dans ce monde hyperconnecté est un réel problème au quotidien. Avec l’équipe de « ma vie en mode avion »  https://www.mavieenmodeavion.com/ nous avons voulu à travers le rassemblement permettre aux EHS de se rencontrer dans le cadre de la journée mondiale initiée par « Cœurs d’EHS » en France.

Notre problématique n’est pas uniquement Française ou Belge, elle touche l’Europe entière et le continent américain. En Europe, une initiative est sur le point de naître, elle s’appelle « European for safe connection » ou ESC pour les intimes. Nous avions une importante réunion ce jeudi soir avec une trentaine de membres de cette association naissante. Nous avons déjà eu l’occasion de croiser en vrai certains membres à l’occasion des workshops organisés par madame Rivasi. Nous avons donc invité le « board » à venir présenter le projet européen à l’occasion du 2ème rassemblement.

Ils seront donc conférenciers le samedi matin avec une présentation du projet de l’ESC. Nous leur avons également réservé un chapiteau pour le dimanche afin de leur permettre de créer des groupes de travail.

Ces informations n’améliorent pas votre vie d’EHS au quotidien, nous en sommes conscient, mais elles apportent un espoir d’évolution dans notre combat contre se délire sociétal. C’est en se faisant entendre que nous réussirons à faire pencher la balance mais pour cela, il faut nous aider par vos actions et votre présence aux initiatives proposées.